Projectes

Piscina dins altre

Piscina de construcció molt antiga i amb problemes estructurals, per aquest motiu es decideix realitzat la construcció total de la nova piscina dins l'existent, aprofitant el sistema de filtració i el disseny de la mateixa.

rehabilitacio-117F4999BC-4C16-51FA-9C37-F7A675C0790F.jpg
rehabilitacio-108E2F4268-5C36-6715-6CBE-55F78C41140E.jpg
rehabilitacio-126707B6B3-C927-D1AF-F7AB-A61D5889785A.jpg
rehabilitacio-132364E260-3C41-3192-C5B4-162E349DC19D.jpg
rehabilitacio-14E0EC178C-C551-9A2C-317B-746BB719A6EF.jpg
rehabilitacio-01F9FEE33F-4F2A-25CC-95F5-26F249912EFE.jpg
rehabilitacio-028CDC0819-B8A3-C783-4EDD-E059427CB4FB.jpg
rehabilitacio-0313806A16-11CB-9365-1CFE-7AF3F0B163AD.jpg
rehabilitacio-042D5F513D-569C-E763-7EF9-6F27EC3661F5.jpg
rehabilitacio-05311655B9-74CE-582E-7527-5142E8A505FA.jpg
rehabilitacio-066EF0E871-FD38-43A5-746D-8C2BA96ED9D0.jpg
rehabilitacio-0741ECADA6-2CDB-079E-5A6F-FE695DB3CDFC.jpg
rehabilitacio-087C8C7C5D-14F4-EA56-CA87-7C5EE9BF8879.jpg
rehabilitacio-09E5A54F74-DF03-BFB3-DC21-DF2F045CB801.jpg

Ubicació: Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona)
Mides piscina: 17 x 9 mts fundaria 1,10-1,70 mts
Sistema de construcció: formigó armat i projectat
Revestiment interior: gressite Hisbalit Mar
Il•luminació: 4 focus halògens 300w
Sistema hidràulic: amb quatre skimmers i resta d´equipaments vas marca Astral
Equipaments: Escala d´obra integrada entre piscina infantil i piscina adults