Template serveis

Serveis - Rehabilitació piscines existents

La rehabilitació d'una piscina és aquella acció que es realitza per millorar alguns dels aspectes constructius i visuals referents a un canvi estètic o de forma, un canvi de revestiment o una reducció de la profunditat de la piscina ja existent.

Segons les dades de l'Baròmetre sectorial de la piscina , a Espanya hi ha aproximadament 1,2 milions de piscines construïdes i aproximadament una mica més de la meitat ja tenen més de 10 anys d'antiguitat.

Les nostres rehabilitacions estan orientades a la renovació de piscina, reparació de piscines o reformes de piscines , ja sigui per estar totalment obsoletes o per evitar un major deteriorament que pot ocasionar més despesa a la llarga. A continuació, expliquem totes les rehabilitacions, reformes o reparació de piscines que realitzem.

Necessites una atenció personalitzada?

NO ESPERIS MÉS I CONCERTA UNA VISITA JA!

93 797 03 57

Manteniment equips automàtics

MANTENIMENTS EQUIPS AUTOMÀTICS

TE  LA PISCINA AMB DESINFECCIÓ AUTOMÀTICA MITJANÇANT ELECTRÒLISI SALINA I REGULADOR DE PH O BOMBES DOSIFICADORES?

 

PENSI QUE ANUALMENT ÉS ACONSELLABLE  ABANS DE COMENÇAR LA TEMPORADA DE BANY PER GARANTIR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FER UNA POSTA A PUNT DELS APARELLS, QUE CONSTA DE:

 

ELECTRÒLISIS  DE SAL

-          Canvi de polaritat cèl·lula

-          Anàlisis de salinitat

-          Cal.libració paràmetres electròlisis

-          Comprovar correcte funcionament

 

BOMBA DOSIFICADORA DE CLOR I PH

-          Neteja de sondes: desmuntar i netejar-les manualment

-          Submergir sondes en contrast de diferents nivell de pH i calibrar correctament

-          Comprovar funcionament bomba dosificadora

-          Mirar estat tub dosificació peristàltic i substituir si cal

-          Desmuntat membrana injector bomba i substituir si cal

-          Cal.libració paràmetres regulador de pH i Rx

-          Comprovar correcte funcionament

 

Si està interessat tant sols ha posar-se amb contacte amb nosaltres al telèfon 93.797.03.57 o mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i concretar visita.

 

Gràcies per la seva atenció,

 

PISCINES ARGENTONA SL

Manteniment filtres silex

MANTENIMENT DE FILTRES DE SILEX

LA FILTRACIÓ DE LA SEVA PISCINA ÉS AMB SÍLEX?

 

PENSI QUE ANUALMENT ÉS ACONSELLABLE ABANS DE COMENÇAR LA TEMPORADA DE BANY PER GARANTIR EL SEU CORRECTE FUNCIONAMENT FER UNA POSTA A PUNT DELS APARELLS, QUE CONSTA DE:

 

MANTENIMENT FILTRE DE SÍLEX:

          La missió del filtre és retindré la brutícia existent a l’aigua de la piscina. Cada cop que realitzem un rentat del mateix ens desfem d’una part del sílex. Per lo tant per tenir una filtració el mes eficient possible, hem d’assegurar-nos de que el filtre es troba sempre en les millors condicions possibles, en quant a quantitat, qualitat i neteja de la sorra.

          Per això aconsellem un cop a l’any, obrir el filtre i realitzar una revisió de la sorra, fer una retirada de la sorra malmesa i afegir de nova. Així aconseguirem una filtració òptima.

 

Si està interessat tant sols ha posar-se amb contacte amb nosaltres al telèfon 93.797.03.57 o mitjançant correu electrònic a Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la. i concretar visita.

 

Gràcies per la seva atenció,

 

PISCINES ARGENTONA SL

Serveis - Normativa per a piscines


NOU REAL DECRET DE PISCINES, RD 742/2013, de 27 de setembre, el nou Reial decret de Piscines públiques i privades.


PDFREAL DECRET DE PISCINES, RD 742/2013.
Format: PDF
Compresió:
cap
Mida: 301 Kb.

 


El passat 11 d'octubre es va publicar en el Butlletí oficial de l'estat el nou decret de piscines que regula els criteris tecnicosanitaris de les piscines, denominat, RD 742/2013.Resum:

LES PRINCIPALS NOVETATS QUE INCLOU AQUEST REAL DECRET SÓN:

Article 2: Definicions.
2. Piscines d'ús públic:
Tipus 1: Les piscines on hi és l'activitat principal, piscines públiques, parcs aquàtics, piscines Spa.
Tipus 2: Les piscines on hi és l'activitat secundària, piscines d'Hotels, allotjaments turístics, càmping o terapèutiques en centres sanitaris.
Tipus 3 A: Les piscines de comunitats de propietaris, cases rurals o d'agroturisme, col·legis majors o similars.
8 Titular: la responsabilitat serà del titular bé sigui persona física, jurídica, o comunitat de propietaris que sigui propietària de la piscina.

Article 3: Àmbit d'aplicació.
2. En el cas de les piscines d'ús privat Tipus 3 A & nbsp; Hauran de complir com a mínim el que disposen els articles 5-6-7-10-13 i 14 d, i, f. & Nbsp; Comunicant-ho a l'Ministeri de Sanitat abans de 12 mesos de l'entrada en vigor d'aquest Reial decret.

Article 4: Actuacions i responsabilitats.
1. El titular de la piscina ha de comunicar l'obertura a l'Autoritat COMPETENT, registrar els tats d'autocontrol i Situacions d'incidències, preferentment en soporte informàtic.

Article 5: Característiques de la piscina.
2. El titular de la piscina vetllés perquè les seves instal·lacions tinguin els elements adequats per prevenir riscos per a la salut.

Article 6: Tractament de l'aigua.
3. Los tratamientos químicos no se realizaran directamente en el vaso.

Article 7: Productes químics utilitzats.
Els biocides utilitzats com a desinfectants (hipoclorit sòdic) han de complir el que disposa l'R.D.1054 / 2002. I la resta de substàncies químiques s'ajustessin a la legislació del REACH.

Artículo 8: Personal.
El personal de manteniment i neteja haurà de comptar amb el certificat o títol que el capaciti. (Per a la manipulació de biocides R.D. 830/2010).

Article 9: Laboratoris i mètodes d'anàlisi.
2. Els laboratoris on es realitzin les determinacions analítiques en les piscines, hauran d'estar acreditats per la norma UNE EN ISO / IEC 17025. Per a comprovar el compliment de l'ANNEX I.
3. Els kits usats per al control de rutina, han de complir la norma UNE-ISO 17381.

Article 10: Criteris de qualitat de l'aigua i aire.
1. L'aigua haurà d'estar lliure d'organismes patògens que suposin un risc per a la salut, i ha de complir els requisits de l'annex I. En l'anàlisi diari obligatori s'afegeix la Terbolesa i la transparència.
2. Les piscines cobertes i les sales tècniques, han de complir l'annex II. En el qual es realitzés l'anàlisi diari obligatori de CO₂. D'acord al que es descriu en l'annex III.

Article 11: Control de qualitat.
2.  a)Control inicial: Anàlisi 15 dies abans de l'obertura de got annexos I i II.
     b) Control de rutina: Control diari Freqüència mínima de mostreig Annex III.
     c) Control periòdic: Anàlisi mensuals en laboratori annexos I, II i III.
5. El titular de la piscina ha de disposar d'un protocol d'autocontrol.

Article 12: Situacions d'incompliment.
Totes aquelles que no compleixin amb els ANNEXOS I, II I III. S'adoptaran les mesures correctores immediatament, i adoptar les mesures oportunes perquè no torni a passar, l'autoritat competent ha de ser informada si així ho disposa, per mitjans electrònics.
El titular comprovés que s'hagin corregit correctament. I   es comuniqués als usuaris i a l'autoritat competent.
El got es tanqués a l'bany a les següents situacions fins que es normalitzin:
a) Quan hi hagi risc per a la salut.
b) Quan s'incompleixi el ANNEX I.
c) Quan hi hagi presència d'excrements, vòmits o altres residus orgànics visibles.

Article 13: Situacions d'incidència.
1.  Les situacions d'incidència es descriuen en l'apartat 7 de l'annex V.
2.  Adoptar mesures correctores i preventives.
3.  Informar l'autoritat competent per mitjans electrònics.
4. L'autoritat competent ho notifiqués en 1 mes   a el ministeri de sanitat a través de la seva pàgina web amb la informació de l'annex V.

Article 14: Informació al públic.
Es posarà a disposició dels usuaris en una zona visible a l'almenys la següent informació:
a) Els resultats dels últims controls realitzats (inicial, rutina, o periòdic).
b) Informació de situacions d'incompliment de l'ANNEX I o II, les mesures correctores i recomanacions sanitàries.
c) Material divulgatiu sobre prevencions, com ofegaments, traumatismes, lesions, protecció solar.
d) Informació dels productes químics utilitzats.
e) Informació de l'existència o no de socorrista, i les adreces i telèfons dels centres sanitaris més propers.
f) Les normes, drets i deures d'utilització de la piscina per als usuaris de la mateixa.

Article 15: Remissió d'informació.
1 L'autoritat competent ha de remetre a l'Ministeri de Sanitat abans de l'30 d'abril de cada any, la informació de l'any anterior de l'ANNEX IV.

Article 16: Règim sancionador.
L'incompliment d'aquest Reial decret es pot donar lloc a l'aplicació de sancions segons la Llei 14/1986 i la Llei 33/2011.
El ministeri de sanitat elaborés un informe tècnic anual sobre la qualitat de les piscines, que posarà a disposició de l'ciutadà a la seva pàgina web.

El present Reial decret entra en vigor als dos mesos de la publicació en el butlletí oficial de l'estat. Queden derogades les ordres de 31 de maig de 1960 i l'ordre de 12 de juliol de 1961.
 

Necessites una atenció personalitzada?

NO ESPERIS MÉS I CONCERTA UNA VISITA JA!

93 797 03 57

Serveis - Servei tècnic

PISCINES ARGENTONA és una empresa dedicada al servei integral de la piscina privada dins del MARESME.

L'activitat de PISCINES ARGENTONA es centra a la resolució de totes les incidències que puguin sorgir en una piscina: avaries relacionades amb la instal·lació en general - problemes de depuració - neteja i manteniment - instal·lació de depuradores, cloradors salins, decoració (cascades i il·luminació), quadres elèctrics, cobertors , sistemes de calefacció, etc.

Els nostres objectius estan orientats principalment a satisfer totes les necessitats dels nostres clients, adaptant-nos en tot moment a les seves particularitats i aportant les solucions necessàries per resoldre tot tipus de problemes.

¿COM TREBALLEM?
La qualitat, professionalitat i rigor caracteritzen el nostre "modus operandi", considerant cada client com a exclusiu. Així mateix utilitzem materials de primera qualitat per a garantir la longevitat de les nostres instal·lacions.
Treballem amb la major cura possible de manera que els nostres clients quedin satisfets "a la primera". La nostra major satisfacció rau en constatar que, rarament, els nostres clients han de recórrer al nostre Servei de Garantia. Això confirma el nostre saber fer.

Necessites una atenció personalitzada?

NO ESPERIS MÉS I CONCERTA UNA VISITA JA!

93 797 03 57

Serveis - Anàlisi químics de l'aigua

En què consisteix aquesta anàlisi?

A L'anàlisi de l'aigua de piscines és una prova molt senzilla , bàsicament es requereix un pot de dos litres de capacitat, disponible en farmàcies, (conegut com a recol·lector d'orina de 24 hores) que continguin l'aigua de la piscina, aquest després seran analitzat en el nostre laboratori i en un termini de 5 a 6 dies laborables podrà conèixer els resultats.

És important considerar que aquest tipus de proves s'han de fer per laboratoris autoritzats que són els que podran proporcionar resultats fiables i certificables de cara a complir amb la normativa actual en el control d'l'aigua de les piscines.

Anàlisi d'aigua piscina 20 paràmetres (complet)

L'anàlisi es fa d'acord a Decret 80/1998 de 14 de Maig de la Comunitat de Madrid. Aquest control analític d'aigua a les piscines és el més complet i el recomanat de cara a tenir un millor control de la piscina i els seus possibles riscos.

Analitzem els següents paràmetres:

 • – Olor
 • – Color
 • – Terbolesa
 • – pH
 • – Conductivitat d'entrada
 • – Conductivitat del got
 • – Amoni
 • – Nitrits
 • – Oxidabilitat
 • – Clor lliure residual
 • – Clor combinat residual
 • – Clor total
 • – Recompte de bacteris aerobis a 37ºC i bacteris coliformes totals
 • – Detecció de bacteris coliformes fecals, Escherichia Coli, Pseudomonas Aeruginosa, Staphylococcus Aureus i Salmonella spp.
 • – Presència d'algues, larves i protozous

Anàlisi d'aigua piscines 7 paràmetres

Aquesta anàlisi es realitza d'acord a el Reial Decret 742/2013 de 27 de Setembre de el Ministeri de Sanitat. Tot i que no és una prova tan completa com l'anàlisi de 20 paràmetres algunes poblacions i depenent de la inspecció demanen només les determinacions de el Reial Decret 742/2013.

Analitzem els següents paràmetres:

 • – Terbolesa
 • – pH
 • – Clor residual
 • – Clor combinat residual
 • – Clor total
 • – Àcid isocianúric. Es controlarà quan s'utilitzin derivats de l'àcid tricloroisocianúric
 • – Oxidabilitat al permanganat
 • – Recompte d'Escherichia coli, Pseudomonas Aeruginosa

Necessites una atenció personalitzada?

NO ESPERIS MÉS I CONCERTA UNA VISITA JA!

93 797 03 57

Serveis - Detecció de fuites

Tens una fuita d'aigua?

No saps on localitzar-la?

A Piscines Argentona, disposem de personal qualificat i maquinària adequada preparada per la detecció de fuites en canonades de la piscina. Treballem mitjançant una màquina d'ultrasons que ens permet localitzar la fuita a través del soroll que emet la pressió de l'aigua a les canonades. També utilitzem una màquina amb gas traçador, on injectem gas a les canonades i amb la màquina detectem si el gas traçador s'escapa de la canonada o no, així saben en quin punt es troba la fuita.

Un cop trobada la fuita, si vol realitzar a la seva reparació amb nosaltres, disposem de servei tècnic especialitzat en reparacions.

Necessites una atenció personalitzada?

NO ESPERIS MÉS I RESERVA JA!

93 797 03 57

Serveis - Canvi accessoris vas piscina

Necessites sustituir accessoris de la teva piscina?

No saps com fer-ho?

A Piscines Argentona, disposem de personal qualificat per la substitució dels accessoris de la seva piscina, ens encarreguem d'instal·lar els accessoris que vostè necessita, sigui perquè es trobin malmesos o per millorar les prestacions de la seva piscina.

Els accessoris que disposem per substituir:

Skimmer

Broquets

Sumidero

Focu

També disposem de diferents tipus de recanvis dels accessoris anteriorment comentats: Cistelles de skimmer, broquets, reixes de fons, lampàres, etc..

Necessites una atenció personalitzada?

NO ESPERIS MÉS I CONCERTA UNA VISITA JA!

93 797 03 57

×

Log in